Βουτιά 18,3% έκανε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο του 2015, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2014 – Αυγούστου 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2013 – Αυγούστου 2014, υποχώρησε κατά 6,5%, έναντι μείωσης 4,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.